ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός κατά την εκατονταετή διαδρομή του στο χώρο της δημόσιας υγείας, αποτέλεσε την κοιτίδα της Δερματολογίας / Αφροδισιολογίας και κέντρο αναφοράς για δερματολογικά – αφροδίσια νοσήματα στον ελληνικό χώρο και διεθνώς. Με την πλούσια προσφορά του στην έρευνα και εκπαίδευση φοιτητών, ιατρών και νοσηλευτών, το Νοσοκομείο ανέπτυξε και εδραίωσε τη Δερματολογική Νοσηλευτική και ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του νοσηλευτή στη φροντίδα των δερματολογικών ασθενών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας.

ON LINE ΕΓΓΡΑΦΗ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Ημερίδα μοριοδοτείται από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος με 4 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικών συμμετοχής ορίζεται η εγγραφή στη γραμματεία της Ημερίδας.